Türkiye Kömür (TTK) Enerji İzleme Otomasyon Projesi – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

Türkiye Kömür (TTK)
Enerji İzleme Otomasyon Projesi

PROJE TANIMI:

Yapmış olduğumuz bu proje ile, Zonguldak Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlük ‘te Trafo merkezlerindeki OG kesici elektronik rölelerin durumları ve enerji analizörlerinden alınan bilgiler “Cedetaş Mühendislik” tarafından enerji izleme otomasyon işleri başarı ile tamamlamıştır. Sistem, merkezde kurulan bilgisayar ile SCADA izleme ve kontrol edilmesi sağlanmıştır.

Proje Kapsamında;

 • Orta gerilim kesici röleleri ve enerji analizörleri; yüksek gerilim şube müdürlüğü ve enerji elektrofikasyon şube müdürlüklerinden sistemin uzaktan kontrolü, izlenmesi ve rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Dört farklı lokasyondan GSM modem ile kablosuz haberleşme ile SCADA’ya röle durumları ve enerji analizör verileri alınabilecek hale getirilmiştir.
 • 20 adet OG kesici rölelerin durumu ve 3 adet yeni enerji analizörlerinden alınan bilgiler merkezdeki SCADA bilgisayarına aktarılması sağlanmıştır.
 • Uzak noktadan, yetki tanımlaması yapılan kişiler izleme, kontrol ve rapor alabilmesi sağlanmıştır.
 • Sisteme, Cep telefonu veya herhangi bir bilgisayar üzerinden aynı anda 7 kullanıcı (Yetkisi dahilinde) bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Kesicilerin herhangi birisi arızalandığında, SCADA ekranında uyarı verip, aynı zamanda tanımlı kişilere SMS bilgisi gönderilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • 4 farklı lokasyonda enerji tüketimleri takip edilecek, veri analizi yapılabilecek ve gerektiğinde ilgili departmanlara haber verilecek(ilgili kişi tarafından) şekilde tasarlanmıştır.
 • Kapsamda, Masaüstü SCADA bilgisayarı, GSM modem, enerji analizörü ve kablo kablaj tüm işler dahil anahtar teslim yapılmıştır.
 • Tüm işlemler tamamlanıp, yerinde test ve devreye alma işlemi yapıldıktan sonra sistem çalışır vaziyette teslim edilmiştir.

   

ÜST