Endüstriyel Otomasyon – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

Ürünler
Endüstriyel Otomasyon

PLC Ürünleri

SCADA

LoRaWAN Çözümleri

AG Hız Kontrol Üniteleri

OG Hız Kontrol Üniteleri

AG Yumuşak Yolverici

OG Yumuşak Yolverici

Operatör Paneller (HMI)

Motor Koruma Röleleri

Motor Sıcaklık Koruma Rölesi

Enerji Ölçüm ve Kontrol Ürünleri

Katodik Koruma Ürünleri

Servo Motor Sürücü

Bina Otomasyon Ürünleri

Takebishi IoT Çevirici

Güneş Enerjili Pompa Sistemleri

Akıllı Motopomp Kontrol Sistemleri

ÜST