İSKİ – Melen 2. Etap Pompa Terfi Merkezi – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

İSKİ - Melen 2. Etap Pompa Terfi Merkezi

PROJENİN TANIMI:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünce Melen-2 terfi istasyonu kurularak İstanbul un su ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. 11 kV Yolvericeler MetalClad yapıda olup “All in One” çözümü uygulanmıştır. Bu yapı ile 2xBesleme, 1xKuplaj, 10xKompanzasyon ve 10xYolverme sistemi aynı yerde ve 23,20 metre de kompakt bir çözüm sunulmuştur.

Bu proje, İstanbul'un 170 km doğusunda, Düzce sınırları içerisinde yer alan Melen Çayı'nın su kaynaklarından yararlanarak İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlanmıştır.

Proje kapsamında;

  • 8 adet 11 kV 4500 kW; 1,7 m3/sn
    2 adet 11 kV 2700 kW 1,0 m3/sn pompa motorlarına IGEL Yumuşak Yolverici (Soft Starter) kullanılmıştır.
  • Pompa istasyonundaki Hitachi PLC ve SCADA sistemleri, yedekli (Redundant) yapıda çalışmaktadır.
  • Prosesin izlenmesi ve kontrolü için, 42” LCD Monitör, 10” Hitachi Operatör Panel (HMI) kullanılmıştır.
  • 154 kV şalt sahasında enerji izleme otomasyonu kuruldu.
  • Terfi Deposu ile Pompa istasyonu arası fiberoptik haberleştirilmiştir.
  • Melen’den alınan su, 10 adet OG pompa ile yükleme deposuna aktarılmaktadır.
  • Buradan cazibe ile İstanbul'a su akışı sağlanmaktadır. (Giriş DN3000, Çıkış 2xDN2500 tip boru)
ÜST