Aquamatch Edison – Turk Sondel Enerji A.Ş. İzmit Enerji Santrali Demineralizasyon Sistemi – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

Aquamatch Edison - Turk Sondel Enerji A.Ş.
İzmit Enerji Santrali Demineralizasyon Sistemi

PROJENİN TANIMI : 

Su arıtma tesisi tam otomatik olarak dizayn edilmiştir. Tesisde kullanılan tüm pompalar, %100 yedekli olarak boyutlandırılmıştır.  Demineralize su tesisi işletme verileri, scada gösterimi üzerinden ve enerji santrali genel kontrol panolarından izlenebilmektedir.

Kuyu Suyu Demineralizasyon Tesisinin anahtar teslimi otomasyon sisteminin kurulması yapılmıştır. Kurulu gücü 39 MW olan enerji santralinde, yüksek basınçlı buhar türbininin ihtiyacı olan, demineralize edilmiş su üretilmektedir.

Proje Kapsamında,

 • 1 x 80 m3/saat – Tam Otomatik Çok Katmanlı Kum Filtresi
 • 2 x 25 m3/saat –Reverse Osmosis (% 80 Verim)
 • 50 m3/saat–Degazör Ünitesi
 • 40 m3/saat–Karışık Yataklı Deiyonizasyon (MBDI-Tandem)
 • 35 m3/saat–Kondensat Arıtımı İçin Karışık
 • Yataklı Deiyonizasyon (CPMBDI – Tandem)
 • Demineralize su tesisi;
  - Ham su klorlama
  - Tam otomatik çok katmanlı kum filtreleri
  - % 80 verimde çalıştırılan 3 adet Reverse Osmosis Üniteleri
  - Degazör ünitesi,
  - tam otomatik ve tandem karışık yataklı deiyonizasyon ünitesi
  - Kimyasal rejenerasyon
  - Nötralizasyon üniteleri
  - Karışık yataklı deiyonizasyon ünitesinden oluşmuştur.

 

ÜST