Enerji Çözüm Hizmetleri – Taahhüt – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

Enerji Çözüm Hizmetleri
Taahhüt

Taahhüt aşaması, Sistem Tasarım aşamasını takip eder.  Teknik satın alma şartnamesi onaylandıktan sonra, altyapı inşaatını başlatmak ve projeyi yönetmek için bir yüklenici seçilir.

Hedeflerinize bağlı olarak CEDETAŞ ile kendi personeliniz ve/veya kendi müteahhittiniz arasında bir işbölümü yapılabilir.  Her halükarda CEDETAŞ, proje hedefleri kapsamında Sistem Tasarım aşamasında belirtildiği gibi tam işleyen bir sistem almanızı sağlamayı taahhüt eder.

Taahhüdün CEDETAŞ tarafından yapılması halinde, bakım ekibiniz, üretim ekibiniz, alt yüklenicileriniz ve ilgili tüm tedarikçilerle koordineli ve uyumlu çalışır.  CEDETAŞ Sistemin zamanında, düşük maliyetli ve kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir ana program oluşturur, paylaşır ve günceller.

Ana program kapsamında CEDETAŞ şantiyenize gelerek inşaat, mekanik ve diğer elektrik mühendislik işleri gibi altyapının düzgün bir şekilde kurulmasını ve çalışır durumda olmasını sağlar. Altyapı tam anlamıyla kuruluncaya kadar CEDETAŞ, personel yetkilileriniz ve tüm tedarikçiler arasındaki faaliyetleri koordine eder, taraflar arasında iletişim kurar, süreçlerin kontrolünü sağlar.

Müşterinin teknik satınalma şartnamesine ve satınalma sözleşmesinde belirtilen diğer ticari şartlara göre projenin tamamlandığını kabul etmesi ve imzalaması ile Taahhüt aşaması sona erer.

Enerji Sistemleri Talep Formu

  • Proje Bilgileri
  • Talep Edilen Kapsam
  • Proje Dosyalarını Ekleyebilirsiniz
  • Proje Detayları ve Notlarınız
ÜST