Enerji Çözüm Hizmetleri – Keşif – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

Enerji Çözüm Hizmetleri
Keşif

Keşif aşamasında CEDETAŞ, gelecekte olması hedeflenen koşulları sağlamak için işletmenizdeki mevcut durumu saptar ve kapsamlı bir şekilde analiz eder. Bu aşama, sistem tasarımının gereklilikleri ile teknoloji seçimi arasında iyi bir eşleşme olduğunu doğrulamak için gerekli olabilir.

Tabii ki bu keşif aşaması, işletmenize özel ve kritik uygulama ihtiyaçları için kendi uzmanlarınız tarafından yapılarak tamamlanmış olabilir.

Eğer Keşif aşamasının CEDETAŞ tarafından yapılmasını isterseniz, işletmenizdeki mevcut durumu anlamak, yumuşak yolvericienerji etüdü ve/veya dijital dönüşüm gibi uygulamaları içerip içermediğini öğrenmek için size yönelteceğimiz konu başlıkları ile ilgili sorulardan bazıları şunlardır:

                                                                      

Yumuşak Yolverici

§  Üretim süreciniz ve ekipman standartlarınızdan bahseder misiniz?

§  Ne tür bir motor kullanıyorsunuz, asenkron mu, senkron mu?

§  Orta gerilim değişken frekanslı sürücüye (MV VFD) ve motora uygulanan gerilim nedir? MV VFD'nin özel bir sargısı var mı?

§  Uygulama türü nedir? Örneğin fan mı, pompa mı yoksa mikser mi?

§  Sürücünün minimum kayıpla başlayacağı çalışma sıcaklığı nedir?

§  Uygulama türü için yükleme oranı nedir? Örneğin 60 saniye içinde yükün yüzde 120'sine mi yoksa yüzde 150'sine mi ulaşmak istiyorsunuz?

§  İletişim kurmak istediğiniz belirli bir protokolünüz var mı? (örneğin, Modbus RTU, Profibus, DB, Ethernet vb.)

§  Uygulamanız için IP koruma sınıfı ile ilgili özel bir ihtiyacınız var mı?

§  Ne tür ek korumalara ihtiyacınız var?

§  Motorunuz sık sık ısınıyor veya bozuluyor mu?

§  Sistem aniden açılıp kapanırsa, sisteminize yan etkileri nelerdir?

§  Ne zaman saha araştırması yapabiliriz?

§  Personeliniz ne kadar deneyimli ve ne tür bir teknik servis desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz?

§  Bu yatırım için öngördüğünüz veya planladığınız bütçe ne kadar?

Güneş Enerjisi

§  Enerji hedefleriniz neler? Amacınız enerji tasarrufu yapmak mı, yoksa enerji tasarrufu yapıp satmak mı?

§  Bataryaları şebekeden bağımsız bir uygulamada mı, yoksa şebekeye bağlı bir uygulama mı kullanmayı planlıyorsunuz? Ya da hibrit bir birleşim mi tercih ediyorsunuz?

§  Güneş enerjisi santralini hangi lokasyonda yapmayı planlıyorsunuz?  Çatıda mı? Başka bir alanda mı?

§  Mevcut tesisin sahibi siz misiniz? Şantiyenizde inşaat yapma yetkiniz var mı?

§  Güneş enerjisi santralı (GES) kurulması amaçlanan lokasyonun yakınında herhangi bir gölge kaynağı var mı?

§  Güneş enerji panellerini kapatabilecek veya zarar verebilecek kum, kar, yaprak veya rüzgâr gibi çevresel kısıtlamalar var mı?

§  Tesis çatınıza kurulacaksa çatınızın yapısal stabilitesi nedir? Bunun için statik hesabı var mı? Yoksa sizin için bir statik hesabın yapılmasına ihtiyaç duyuyor musunuz?

§  Ne zaman saha araştırması yapabiliriz?

§  Personeliniz ne kadar deneyimli ve ne tür bir teknik servis desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz?

§  Bu yatırım için öngördüğünüz veya planladığınız bütçe ne kadar?

Endüstriyel Enerji Denetimi

§  Enerji hedefleriniz ve öncelikleriniz nelerdir? Enerji verimliliği mi? Emniyet mi? Etki maliyet dengesi mi? Çevresel yönetim ve performansa yönelik politika taahhütlerine uygunluk mu?

§  Altyapınız en son ne zaman inşa edildi ve güncellendi?

§  Ekipmanların ve enerji etiketlerinin ayrıntılı bir listesine sahip misiniz?

§  Tesis içindeki ekipmanların yerleşim planı var mı?

§  Elektrik dağıtımının ve ekipmanın şematik bir çizimi var mı?

§  Denetimden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Veri toplama ve mevcut koşulların tanımlanması mı? Mevzuatlara uygun olmayan alanların tespiti mi? Risk azaltma ve fırsatlar için öneriler mi?

§  Ne zaman saha araştırması yapabiliriz?

§  Personeliniz ne kadar deneyimli ve proje için işgücü dağılımınız nasıl? Ekibiniz hangi görevlerden, CEDETAŞ hangi görevlerden sorumlu olmalı?

§  Bu yatırım için öngördüğünüz veya planladığınız bütçe ne kadar?

Keşif aşaması sonunda, sistem tasarım aşaması için gerekli tüm parametreler belirlenecek ve bir rapor halinde netleştirilecektir.

 

Enerji Sistemleri Talep Formu

  • Proje Bilgileri
  • Talep Edilen Kapsam
  • Proje Dosyalarını Ekleyebilirsiniz
  • Proje Detayları ve Notlarınız
ÜST