Yaşam Güvenlik Sistemleri – Programlama ve Devreye Alma – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

Hizmetlerimiz
Programlama ve Devreye Alma

 • Montaj ve kablolama i lemlerinin standartlara uygunluğunun kontrolü
 • (Örneğin, NFPA veya EN)
 • Saha ekipmanlarının standartlara uygun olarak montajlarının kontrolü
 • (Örneğin, NFPA veya EN)
 • Standartlara ve i letme  artlarına uygun senaryosunun olu  turması
 • Saha ekipmanlarının uç bağlantı kontrolleri
 • Cihazların sisteme tanıtılması
 • Sistemlerin ve senaryonun çalı  tırılması ve test edilmesi
 • Sistem dokümantasyonunun hazırlanması
 • Kullanıcı eğitimlerin verilmesi

Yaşam Güvenlik Sistemleri Proje Tasarım Talep Formu

 • Proje Bilgileri
 • Talep Edilen Kapsam
 • Proje Dosyalarını Ekleyebilirsiniz
 • Proje Detayları ve Notlarınız
ÜST