Revit & BIM – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

BIM NEDİR?

BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi, Yapı Bilgi Sistemi) en temel tanımı ile; birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir. ARCHICAD gibi bu sürecin yönetilmesini sağlayan yazılımlar sayesinde işverenlerden mühendislere, müteahhitlerden mimarlara projede görev yapan farklı aşama ve katmanlardaki herkes projenin süreciyle ilgili güncel bilgilere ve detaylara kolayca ulaşabilmektedir.

İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede kullanımı zorunlu olan BIM’in Türkiye’de kullanım oranı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bir mimari projenin plan ve tasarım aşamasından, yapım ve sonlandırılma kısmına kadar tüm adımlarda aktif olarak kullanılabilen BIM, inşa ekiplerinin birbirleri ile iletişim halinde olmalarını ve farklı seviyeler arasında bilgi akışını sağlamaktadır. Ek olarak BIM, bir mimari yazılım veya mimari program değil; bir bilgi yönetim sistemidir.

BIM'IN AVANTAJLARI

Yapı Bilgi Modellemesi’nden yararlanmanın değişik açılardan avantaj sağlayan faydaları mevcuttur.

Projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemleri henüz tasarım aşamasındayken oluşmadan tespit etmeyi sağlar.

Projede çalışan tüm birimlerinde senkronize şekilde çalışmasına ve proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesine imkan tanır.

Maliyet hesaplama aşamasında hata paylarını minimuma indirir ve proje süresince kontrollü nakit akışını devam ettirir.

İşlerin tekrarlanmasını engelleyerek zaman kaybından ve ekstra masraftan kurtarır.

Projenin tüm detaylarını mimari modelleme ve mimari görselleştirme yoluyla görünür kılarak tüm birimlerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırır.

Projedeki dataları, daha sonraki aşamalarda da kullanılabilmesi için saklar.

Projeye dair verilebilecek kararların ortaya çıkmasını ve sonuçlanmasını kolaylaştırır.

Belirsizlikleri ortadan kaldırarak tüm taraflar için şeffaf ve net bir iş akışına imkan tanır.

Oluşabilecek atıkların en aza indirilmesi konusunda destek olur ve böylece çevreye duyarlı projelerin artışını hızlandırır.

Devlet sözleşmelerine kusursuz ve sorunsuz şekilde uyulmasını sağlar ve BIM 2’e geçiş olanağı sunar.

ÜST