İZSU – İçmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

İZSU - İçmesuyu Arsenik
Arıtma Tesisi

PROJENİN TANIMI:

Bu tesisin yapılması ile  suda bulunan arsenik miktarının dünya sağlık standartlarına getirilmesi sağlanmıştır. 3.000 lt/sn  ( 270.000 m3/gün ) kapasite ile dünyanın en büyük içme suyu arsenik arıtma tesisi İzmir’de kurulmuş ve bu tesisin tüm elektrik ve otomasyon işleri firmamız tarafından yapılmıştır.

Proje kapsamında;

  • Tesisin  34.5 kV OG enerji nakil hattından beslenmesi
  • 2000 kVA Trafo, ana dağıtım ve kompanzasyon panosu imali,
  • 3 adet 700 kVA’lık dizel jeneratör ve senkronizasyon panosu temini ve devreye alınması,
  • 11 adet 110 kW’lık pompa yumuşak yol verme panosu,
  • Herbiri 4 adet filtre tankından oluşan 32 adet filtre grubunun güç panosu,
  • Geri yıkama sularının fiziksel ve kimyasal arıtma tesisinin güç panosu,
  • Tesis binalarının ve çevresinin aydınlatılması,
  • Yıldırımdan koruma ve topraklama sisteminin kurulması
  • Terfi Merkezi, Depolar ve arıtma tesisi arasında FO haberleşme sisteminin kurulması.
  • Sistemin PLC ve SCADA ile otomasyonu yapılmıştır.
ÜST