İSKİ – Ömerli Muradiye Arıtma Tesisi Otomasyon Sisteminin Revizyonu – Cedetaş Mühendislik ve Teknoloji A.Ş

İSKİ - Ömerli Muradiye Arıtma Tesisi
Otomasyon Sisteminin Revizyonu

PROJENİN TANIMI:

Proje, İSKİ Ömerli İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü, Muradiye Arıtma Tesisine ait otomasyon sistemi revizyonunu içermektedir. İSKİ Muradiye Arıtma Tesisi otomasyon revizyonu mevcut sistemin tamamiyle modernize edilmesi ve komple sistemin otomasyona uygun hale getirilmesini sağlamaktır.

Proje kapsamında;

  • SCADA, SQL Server, 1 adet Master, 12 adet Filtre, 2 adet MCC ve 2 adet Polimer panosu ile sistem oluşturulmuştur. Bu sistem manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalıştırılabilmektedir. SCADA ve operatör paneller üzerinden de izleme ve kontrol yapılabilmektedir.
  • Master PLC ana kontrol noktasını oluşturmaktadır. Sistemdeki bütün PLC’ ler Master PLC üzerinden SCADA ile haberleşmektedir. Uzak noktadaki PLC’ ler ile haberleşmek için single mode fiber optik hat kullanılmıştır.
  • Tesisin bütününde, 17 adet oransal vana, 54 adet pnömatik vana, 36 adet seviye transmitteri, 19 adet debimetre, 17 adet devir devir bekçisi, 4 adet bulanıklık, sıcaklık ve klor ölçüm cihazları kullanılmıştır.
  • Aktiflo ünitelerinin olduğu bölümde, toplam 20 adet, hızlı karıştırıcı ve yavaş karıştırıcı motorları softstarterlar üzerinden yolverilerek çalıştırılmaktadırlar. 5 adet Çamur sıyırıcı ise frekans konvertörleri vasıtasıyla sürülmektedirler.
  • Ana besleme girişinde, mevcut 3 adet su pompasını yol vermek amacıyla 90KW/170 A’ lik softstarler, 3 adet hava körüğününe de yol vermek amacıyla 55KW/110 A’ lik softstarter’ler, 12 adet kimyasal dozaj pompaları için 2,2 KW’ lık frekans konvertörleri ve 15 adet çamur pompalarına yol vermek amacıyla 15 KW’ lık softstarterlar kullanılmıştır.

 

ÜST