Archive

Şubat 2019

Browsing

Ülkemiz ve dünyamız için can ve mal kayıpları açısından yangın konusu oldukça önemlidir. Neredeyse her gün bir şekilde ev veya işyerlerinde ciddi zararlar doğuran yangınlar meydana gelmektedir. Bu da maddi ve manevi boyutu itibariyle toplumun her kesimini rahatsız etmektedir. Her şeye rağmen ilk temenni yangınların çıkmamasıdır. Oysa yangınların çıkmasını önleyecek gerek teknolojik imkanlar gerekse yasal düzenlemelerde yol gösterici teknik tedbirler tarif edilmesine rağmen her geçen gün sayıları artmaktadır. Bugün bile yangınların çıkmasını önleyemediğimizi görmekteyiz. O…

PROJENİN TANIMI : Yapmış olduğumuz bu proje ile İSKİ Avrupa yakası yeralan Büyükdere ve Kuzuludere terfi merkezlerinde mevcut sistemin tamamı modernize edilmiştir.Komple sistem otomasyona uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. AÇIKLAMA: Proje kapsamında; Mevcut sistemdeki pompaların demontajı yapılmıştır. Büyükdere’de pompa gücü 800 kW, 5 adet, 6,3 kV 500 lt/sn yatay milli, çift emişli yeni pompaların temini, montajı ve devreye alınması sağlanmıştır. Kuzuludere’de ise pompa gücü 380V-200 kW, 4 adet 200 lt/sn yeni pompaların temin, montajı ve devreye…